Vezano uz Vaš upit od 7. rujna 2011, a u svezi prihvaćanja tzv. demo popusta prilikom utvrđivanja carinske vrijednosti robe, u nastavku vas obavještavamo o sljedećem:

Carinska se vrijednost u Republici Hrvatskoj za robu koja se uvozi utvrđuje temeljem Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. - 56/10.) i Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03. - 29/11.).

Članak 31. Carinskog zakona propisuje da je carinska vrijednost uvezene robe njezina transakcijska vrijednost tj. cijena stvarno plaćena ili plativa za robu koja se prodaje radi izvoza u Republiku Hrvatsku usklađena za troškove iz članka 38. i 39. Carinskog zakona.

Ujedno su propisani i uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se carinska vrijednost utvrđivala temeljem transakcijske vrijednosti i to:  kupac ne smije imati ograničenja u raspolaganju robom ili njezinom uporabom osim ograničenja koja : o su određena hrvatskim propisima o ograničavaju zemljopisno područje gdje se roba može preprodati o u suštini ne utječu znatno na vrijednost  sama kupoprodaja ili cijena robe ne smije podlijegati uvjetima ili ograničenjima čija vrijednost ne može bit utvrđena u odnosu prema vrijednosti robe koja se vrednuje;  nikakva naknada od iduće preprodaje, raspolaganja robom ili uporabe robe ne ...