Odgovor o načinu postupanja u odnosu na mjesto primitka trošarinskih proizvoda registriranog primatelja i mogućnost prodaje trošarinskih proizvoda unaprijed poznatim kupcima na druga mjesta odredišta u Republici Hrvatskoj (bez potrebe skladištenja na mjestu primitka) ili izvoza u treće države. Institut registriranog primatelja trošarinskih proizvoda propisan je čl. 40. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) te provedbenim odredbama čl. 25. i 26. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.) i podrazumijeva pravnu ili fizičku osobu koja ima odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod zakonom propisanim uvjetima prima trošarinske proizvode od osoba iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine. Mjesto primitka trošarinskih proizvoda mora biti točno određen prostor, koji ima svoje logističke pretpostavke, odnosno prostorno-operativne uvjete za stvarno zaprimanje trošarinskih proizvoda odobrenih odobrenjem za registriranog primatelja od strane nadležnog carinskog ureda, a ovisno o kategoriji, odnosno vrsti trošarinskih proizvoda, uključuje mogućnost samog pregleda trošarinskih proizvoda na naznačenom mjestu primitka. Također mjesto primitka mora osiguravati sustav nadzora te računovodstvenog ...