Vašim upitom od 02. siječnja 2012. proslijeđenom Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te Ministarstvu financija, zatražili ste odgovore o načinu poslovanja slobodnih carinskih prodavaonica (tzv. “Duty free shop”), u Republici Hrvatskoj, nakon ulaska u članstvo Europske unije.

Nastavno vas obavještavamo o slijedećem:

U okviru usklađivanja carinskog sustava RH s odnosnim sustavom EU, obzirom da danom pristupa Republika Hrvatska postaje dio jedinstvenog carinskog područja EU i neposredno primjenjuje cjelokupno carinsko zakonodavstvo EU, u sklopu nacionalnog carinskog zakonodavstva u cijelosti su preuzete odgovarajuće odredbe koje reguliraju poslovanje carinskih skladišta, te mogućnost poslovanja slobodnih carinskih prodavaonica.

Tako postupak carinskog skladištenja uređuju čl. 110. do 123. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99. – 56/10.), te čl. 231. do 241. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03. – 29/11.), a mogućnost prodaje robe na malo uz oslobođenje od plaćanja carine u okviru tzv. slobodnih carinskih prodavaonica, a koje predstavljaju izdvojena prodajna mjesta carinskog skladišta, propisuje čl. 233. st. 3 točka a) iste Uredbe.

Gornje odredbe su identične odredbama članaka 98. do 113. Carinskog Kodeksa EU (Uredba Vijeća - EEZ No 2913/92), odnosno članaka 524. do 535. Uredbe za provedbu Carinskog Kodeksa EU ...