Dana 22.12.2008. godine u Središnjem uredu Carinske uprave zaprimljen je upit obrta N. u kojem se ističe da je odnosni obrt upisan u registar carinskih obveznika pri čemu se ističe stav da se upravo navedeni broj treba upisivati u sadržaj jedinstvenih carinskih deklaracija JCD-a (kod uvoza u polje 8 JCD-a – primatelj, a kod izvoza u polje 2 JCD-a – pošiljatelj).

S time u vezi te s obzirom na postojanje oprečnog tumačenja da se u navedena polja JCD-a upisuje šifra 1160079 i JMBG vlasnika, predmetnim upitom se traži tumačenje Središnjeg ureda Carinske uprave glede postupanja u slučajevima popunjavanja sadržaja navedenih polja JCD-a.

U vezi izložene problematike, Središnji ured Carinske uprave očituje se kako slijedi:

Način popunjavanja obrazaca obrasca jedinstavne carinske deklaracije (JCD) propisan je odredbama Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona (Narodne novine br. 176/03.).

Sukladno odredbama članka 11. i 12. navedenog Pravilnika u vezi s popunjavanjem polja 2 JCD-a za izvozni postupak, postupak vanjske proizvodnje, postupak privremenog izvoza i postupak provoza robe te polja 8 JCD-a za puštanje robe u slobodan promet, početak postupka carinskog skladištenja, unutarnju proizvodnju, preradbu pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz i uništenje ...