Na temelju Vašeg upita od 27. listopada 2010. godine, kojim ste zatražili odgovor o načinu popunjavanja carinske deklaracije pri povratu robe sa postupka vanjske proizvodnje radi popravka u garantnom roku, kada je na računu dobavljača posebno iskazana vrijednost popravka a posebno vrijednost robe izvezene na popravak, u nastavku dajemo sljedeći odgovor.

Postupak vanjske proizvodnje reguliran je odredbama članaka 96. do 102. i 153. do 168. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99, 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08., 45/09. i 56/10.), te 208. do 230. i 298. do 305. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 5/07., 70/08. i 76/09.), dok je način popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije, reguliran Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona (Narodne novine br. 176/03.).

Pri tome, člankom .12. Pravilnika propisan je način popunjavanja carinske deklaracije kod ponovnog uvoza robe i puštanja robe u slobodni promet nakon postupka vanjske proizvodnje. Sukladno toj odredbi, polja koja navodite u svom podnesku prilikom ponovnog uvoza i puštanja u slobodni promet nakon postupka vanjske proizvodnje, popunjavaju se na sljedeći način:

- u polje 22 JCD-a (drugo potpolje) upisuje se bruto-vrijednost iz računa (dodana vrijednost što se sastoji od vrijednosti ...