Nastavno na Vaš upit proslijeđen elektroničkom poštom dana 1. prosinca 2015. kojim tražite mišljenje o postupanju u primjeni sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje izmjene podataka u obrascu PUR u odnosu na osobe upisane u registar trošarinskih obveznika (osobe koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete puštene u potrošnju u RH te imaju obvezu obračuna razlike trošarine na zalihe cigareta, odnosno osobe upisane u statusu oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda), a koje su prijave u PUR podnosili pisanim putem prije 1. siječnja 2015. tj. prije stupanja na snagu obvezujuće primjene sustava elektroničke razmjene podataka i za koje je poreznim nadzorom utvrđeno da nisu uopće poslovale u tim statusima i žele se odjaviti iz registra te tražite mišljenje o načinu podnošenja izmjene podataka u obrascu PUR od strane navedenih subjekata. Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne  novine  br. 144/14.) propisana je od 1. siječnja 2015. obveza podnošenja trošarinskih obrazaca, uz ostalo i obrasca PUR, elektroničkim putem korištenog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine, uz izuzimanje od te obveze u odnosu ...