Od HNB, Z., primili smo upit koji se odnosi na postupanje u slučaju isplata fizičkim osobama kojima je radni odnos u mirovanju i koji su odjavljeni u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a zbog školovanja u inozemstvu za vlastite potrebe (na to školovanje osobe nije uputio poslodavac). Postavljeno je pitanje smatraju li se takve isplate primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili pak primitkom od kojega se utvrđuje drugi dohodak te da li je poslodavac u takvim slučajevima dužan platiti poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Nastavno odgovaramo. Odredbama čl. 14. st. 1. toč. 1.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i svi drugi izričito nespomenuti primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos. U konkretnom slučaju poslodavac isplaćuje fizičkoj osobi određene primitke, ali ne temeljem prava ...