Pitate za način obračuna posebnog poreza na vozila (norme EURO 3) starija od 180 mjeseci, a obzirom da je deprecijacijskom tablicom predviđena starost vozila do 180 mjeseci, zatim i za način obračuna posebnog poreza na kamper vozilo i općenito dopuštenost njegova unosa ako je proizveden 1994., odnosno za dopuštenost unosa vozila iz kategorije osobnih automobila za svakodnevnu upotrebu ako ne zadovoljavaju EURO 3 normu te se također interesirate i oko postupka unosa vozila za dijelove, a koje biste iskoristili za popravak svog vozila. Ako za rabljeno motorno vozilo starije od 180 mjeseci zatražite utvrđivanje posebnog poreza prema Tablici 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.), isto neće biti moguće obzirom da spomenutom tablicom nije predviđeno utvrđivanje posebnog poreza za vozila starija od 180 mjeseci. Za takva vozila se stoga posebni porez utvrđuje na način kako je to uređeno čl. 9. st. 5. Pravilnika: „Ako obveznik plaćanja za rabljeno motorno vozilo traži utvrđivanje posebnog poreza prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama ...