Mišljenja.hr

Način na koji leasing društvo prenosi na korisnika leasinga posebni porez na motorna vozila

Datum objave: 30.08.2017., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/17-02/236

Primjena članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Veza: Vaš dopis KLASA: 023-01/17-01/53,  URBROJ: 535-06/1-17-1 od 28. kolovoza 2017. Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 79/13. do 41/17., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) obzirom da je brisan dio odredbe: "pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu&q..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati