Od HUZIP-a, Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava primili smo zahtjev za tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02., 163/03. i 30/04. - dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.,188/03. i 198/03. - dalje: Pravilnik), koji se odnose na način i mogućnosti isplate naknade umjetnicima izvođačima iz izvora - naplaćene naknade za javno iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača. Prema navodima iz upita proizlazi da ta Udruga pri isplati naknade umjetnicima izvođačima postupa na propisan način odnosno doznačuje na žiro-račun ukupnu naknadu onim poreznim obveznicima koji obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost slobodnog zanimanja prema čl. 15., st. 2., t. 4. Zakona, a umjetnicima izvođačima koji tu djelatnost obavljaju prema čl. 15., st. 2., t. 4. Zakona iz koje se naknada oporezuje na način iz čl. 18., st. 13. Zakona ili tu djelatnost obavljaju povremeno kao drugu samostalnu djelatnost prema čl. 15., st. 4., t. 3. Zakona doznačuje naknadu umanjenu za obračunani, obustavljeni i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po odbitku. Međutim, pojedini umjetnici izvođači žele pripadajuću im naknadu ugovorom ili uputom u cijelosti ili djelomično prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu ...