Od društva Hrvatska naklada zvuka i slike primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti isplate autorskih honorara. Prema navodima iz upita društvo je sukladno ugovorima obvezno isplaćivati autorima - vanjskim suradnicima honorare, a istodobno je pojedinim autorima dodijelilo novčane zajmove, čije bi otplate htjelo kompenzirati s obvezom za autorske honorare. Nastavno odgovaramo. Člankom 47. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica područne i lokalne samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na račun kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovu novcu na propisani način. Oblici dohotka koji se mogu isplatiti u gotovu novcu i na način koji za svrhe oporezivanja ima obilježja gotovinskog plaćanja propisani su odredbama čl. 64., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 140/03., 188/03., 198/03.). U dijelu koji se odnosi na način isplate autorskog honorara mogućnost isplate u gotovini ili na način koji ima obilježja gotovinske isplate nije propisana čl. 64., st. 2 ...