Vašim podneskom od 11. prosinca 2012. prosvjedujete kako Vam u slučaju povrata računalne memorije sa servisa (uvezene 2008.) uz RMA račun/otpremnicu, carinarnica sada želi ocariniti ovu robu kao novi uvoz i po nerealnoj cijeni od 2.452,00 USD, iako se iz isprava vidi da se radilo o zamjeni pokvarene memorije iz 2008. godine. Nastavno na isti, daju se sljedeća pojašnjenja: Carinsko skladište Overseas trade, Zastavnice 38a, Hrvatski Leskovac, koje se nalazi pod carinskim nadzorom Carinske ispostave Jankomir, dobilo je dana 09.11.2012. godine obavijest o prispijeću pošiljke po AWB: 1Z6070780400036924, pošiljatelja Other World Computing, USA po računu za carinske potrebe – povrat sa servisa, i to 2 kom memorijska modula za kompjutor ukupne vrijednosti 275,98 USD, za primatelja Davor Pasarić iz Rijeke, R. K. Jeretova 6. Otpremnik Overseas se očitovao da je po prijemu Obavijesti o prispijeću pošiljke kontaktirao uvoznika da mu dostavi odobrenje (dispoziciju) za neki od carinski dopuštenih postupaka. Prijedlog uvoznika da se roba ocarini kao necarinska, što se smatralo primjena odredbi članka 4.a – Oslobođenje od plaćanja carine na pošiljke zanemarive vrijednosti, Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja ...