Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike proslijedilo je Carinskog upravi vašu predstavku vezanu za nabavu vozila i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na nadležno postupanje. U predstavci navodite primjer obitelji s većim brojem djece koja namjerava kupiti  rabljeno kombi vozilo čiju cijenu povisuje i posebni porez na motorna vozila (trošarina), a koje im je nužno da bi mogli organizirati život te tražite da se uzmu u obzir te činjenice kako bi se pronašao model i olakšala nabavka takvih vozila. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16., 127/17. i 121/19.), Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17., 2/18. i 1/20.) i Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Narodne novine br. 109/18.), uređeno je plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Članak 12. st. 5. Zakona propisuje, za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka umanjuje se za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka umanjuje se za ...