O navedenoj problematici očitovalo se Ministarstvo financija, Porezna uprava uputom od 02.03.2013, Klasa: 410-01/13-01/70.   Dio upute glasi: "Svim rezidentima, koji imaju ovlast držati stranu gotovinu i čekove za izdatke za službena putovanja i radi vraćanja ostatka novca kupcu po Odluci HNB-a, kao i oni koji imaju izdano odobrenje Hrvatske narodne banke za držanje strane gotovine i čekova u blagajni većeg od propisanog Odlukom HNB-a, a smatraju se obveznicima fiskalizacije po Zakonu, na visinu blagajničkog maksimuma iz članka 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom neće utjecati iznos strane gotovine i čekova koje obveznici fiskalizacije drže u svojoj deviznoj blagajni prema i u skladu s Odlukom Hrvatske narodne banke"     Cijelu uputu: Strana valuta u blagajničkom maksimumu po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 02.03.2013, Klasa: 410-01/13-01/70, mogu vidjeti registrirani korisnici klikom miša ovdje.   Uputu: Fiskalizacija mjenjačkih transakcija od 21.03.2013, Klasa: 410-01/13-01/1071, mogu vidjeti registrirani korisnici klikom miša ovdje.   Novost: Fiskalizacija u prometu gotovinom – blagajničko poslovanje s primjerom internog akta može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.