Upit u kojem nam dostavljate dokumentaciju o kombi vozilu iz koje je vidljivo da motorno vozilo posjeduje dodatnu prilagodbu vozila za invalide i opremljeno je sa pojasevima za pričvršćivanje invalidskih kolica ugrađenih u podnicu vozila, automatskom blokadom pojaseva za invalidska kolica, pojasevima za osiguranje putnika u invalidskim kolicima i platformom za invalidska kolica te tražite da vas oslobodimo od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila. U čl. 5. st. 1. t. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) propisano je da vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Člankom 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) definirano je da se motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatraju  motorna vozila iz tarifne oznake KN: 8703 21,  8703, 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 32 i 8703 90, prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti. Iz dostavljene dokumentacije je vidljivo ...