Nabavljate od dobavljača iz Poljske specifično motorno ulje tarifne oznake KN 2710 19 81 te radi potrebe njihove carinske administracije tražite službenu potvrdu odnosno izjavu da se na navedeno motorno ulje ne obračunava i plaća trošarina. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 83. st. 2. t. 1. Zakona motorno ulje tarifne oznake KN 2710 19 81 smatra se energentom, a st. 8. istog članka propisano je da se trošarina plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, osim ako Zakonom nije drugačije propisano. Člankom 84. st. 3. Zakona nije propisana visina trošarine za navedeni energent, već se sukladno st. 4. istog članka trošarina određuje i plaća prema namjeni korištenja i prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, odnosno gorivo za grijanje iz čl. 84. st. 3. Zakona ...