Primili smo molbu obveznika poreza na dohodak gosp. N. B., koji je temeljno umirovljenik, a kojom traži da ga se zbog starosti i bolesti oslobodi obveze plaćanja poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovine i imovinskih prava kojega ostvaruje po osnovi danog poslovnog prostora u zakup. Nastavno odgovaramo.

Utvrđivanje i oporezivanje dohotka što ga ostvaruju fizičke osobe, pa i dohotka od nesamostalnog rada (mirovine) te dohotka od imovine i imovinskih prava uređeno je odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09. – ispravak).

Odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom i ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak, primicima koji su pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa oslobođeni plaćanja poreza na dohodak te o fizičkim osobama koje su od ostvarenih primitaka iz određenih izvora oslobođene plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, propisane su člancima 9., 10., 11. i 53., navedenog Zakona te odredbama članka 6. i 7. navedenoga Pravilnika. Odredbama navedenih članaka tih poreznih propisa nije propisano oslobođenje od oporezivanja primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava obveznicima poreza na ...