Navodite kako vam je namjera u Slobodnoj zoni Luke Ploče, dodatno zakupiti novi spremnik kao dodatno trošarinsko skladište, a koji spremnik je u ovom trenutku u izgradnji te bi za njegovo ispitivanje i pokusni rad (kalibraciju spremnika i ishođenja dozvola) ustupili vlasniku spremnika cca 2000 m3 goriva, odnosno 2.000.000 litara. Gorivo bi, nakon ishođenja dozvola za rad, ostalo u novom spremniku a bilo bi ustupljeno na korištenje, bez prodaje u sustavu odgode plaćanja trošarine. Nakon ishođenja dozvole novog spremnika, "P." bi tražio, ovisno o mogućnosti provedbe, ili proširenje važećeg trošarinskog odobrenja i za gore naveden novi spremnik ili novo trošarinsko odobrenje za novo trošarinsko skladište. Prema Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.)  - u daljnjem tekstu: Zakon, trošarinski  proizvodi koji se skladište i kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine podliježu posebnom nadzoru kako proizvodnje, tako skladištenja i kretanja, primarno prema odredbama nadležnog Zakona, ali i uz odgovarajuću primjenu odredbi nadzora Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. do 44/16.), kako je to definirano čl. 107. st. 1. Zakona. Gospodarski ...