Vašim podneskom od 22. veljače 2006. navodite da ste vlasnik Ustanove za zdravstvenu njegu u kući u Petrinji (područje posebne državne skrbi) koja se bavi zdravstvenom djelatnošću i ubraja se u skupinu neprofitnih ustanova, te pitate možete li zato, s obzirom na to da se vraćate u RH nakon više godina provedenih u Njemačkoj, biti oslobođeni od plaćanja carine i PDV-a za novu i rabljenu opremu potrebnu za rad ustanove. Posebno vas zanima, možete li uvesti rabljena invalidska pomagala (invalidska kolica, hodalice) koja su za reparaturu, a u Hrvatskoj bi ih nakon popravaka koristili za vaše pacijente koji to ne mogu dobiti ili kupiti. Pomagala bi vam poklonila jedna ortopedska kuća koja je ove predmete namjeravala baciti. U vezi s tim izvješćujemo vas o sljedećem: Gospodarska povratnička povlastica iz čl. 187. st. 1. toč. 12. Carinskoga zakona odnosi se samo na oslobođenje od plaćanja carine, i to za novu ili rabljenu opremu, potrebnu za obavljanje djelatnosti - dakle strojeve i uređaje, ali ne i na repromaterijal, poluproizvode ili proizvode koji će u sklopu djelatnosti u RH biti prerađivani, popravljani, pa zatim prodavani. No kako spominjete da bi vašoj ustanovi za zdravstvenu ...