Primili smo upit obveznika poreza na dohodak gosp. S.N., koji se odnosi na mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete. Porezni obveznik je u upitu naveo da majka djeteta u razdoblju od mjeseca studenoga 2004. do mjeseca veljače 2007. godine koristila ukupan iznos dijela osobnog odbitka za uzdržavanje djeteta, iako je za njegovo uzdržavanje primala alimentaciju od podnositelja upita od 950,00 do 1.000,00 kuna. Prema mišljenju poreznog obveznika majka nije imala pravo na taj dio osobnog odbitka, a zbog propisanog godišnjeg cenzusa primanja do kojega se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanom, pa porezni obveznik zahtijeva priznavanje unatrag cjelokupnog iznosa osobnog odbitka. Nastavno odgovaramo. Člankom 36. stavak 1. i stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) i člankom 53. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se poreznim obveznicima rezidentima ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članku 5. toga Zakona, umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez (ukupno za 19.200,00 kuna godišnje) te ...