Tražite da službeno potvrdimo mogućnost izrade procjene vrijednosti vozila u slučajevima kada se građanin ili pravna osoba ne slaže s procjenom Carinske uprave, koju bi izrađivali ovlašteni inženjeri cestovnog prometa članovi Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta i koja bi bila priznata od strane Carinske uprave te dalje navodite u kojim bi se još slučajevima koristila ta mogućnost i tko bi snosio troškove procjene. Odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) cjelovito je uređen sustav oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila koja su namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj, pa i način načina utvrđivanja tržišne cijene rabljenog motornog vozila odnosno porezne osnovice posebnog poreza. Članak 11. st. 4. Zakona pored ostalog propisuje da porezni obveznik koji se ne slaže s poreznom osnovicom utvrđenom u zapisniku može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila, o čemu je dužan obavijestiti carinski ured prigovorom na zapisnik u roku od 15 dana od njegova ...