Mišljenja.hr

Mogućnost ispravka prijave poreza na dobit za 2000.

Datum objave: 12.02.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/02-01/103

U podnesku navodite da su tijekom 2000. usvojene računovodstvene politike koje su nalagale da se dugotrajna financijska imovina PIF-a revalorizira do fer vrijednosti. Primjenom usvojenih financijskih politika i MRS-a 25, dugotrajna neutrživa ulaganja revalorizirana su po fer vrijednosti, iz čega je slijedilo povećanje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajnih ulaganja za što je odobrena vlasnička glavnica kao revalorizacijske pričuve. U skladu s navedenim, iznos revalorizacijske prič..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak