Člankom 27., st. 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost dohodak može utvrditi u paušalnom iznosu prema članku 44. ovoga Zakona.   No, prema službenom mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave (link) nerezidenti koji u Republici Hrvatskoj iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor inozemnim i domaćim gostima obvezni su se u Republici Hrvatskoj registrirati se za potrebe PDV, odnosno podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a te zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja prije prve isporuke u tuzemstvu.   Nadalje, u istom mišljenju se skreće pažnja da se na nerezidente iznajmljivače ne primjenjuju odredbe članka 90. Zakona o PDV-u, odnosno nerezidenti ne mogu ni u kojem slučaju primjenjivati posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Naime, nerezidenti iznajmljivači su obvezni primjenjivati redovni postupak oporezivanja, a njihove obveze jednake su obvezama tuzemnih poreznih obveznika koji su upisani u registar obveznika PDV-a.   Zaključak:
Iz svega navedenog nerezident fizička osoba koja ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.