Tražite, kroz dva primjera, informaciju kako evidentirati u mjesečnim izvješćima o obračunatim iznosima posebnog poreza na nova motorna vozila povrat vozila od kupaca i isporuke zamjenskih vozila kupcima (koje su se dogodile u različitim izvještajnim razdobljima). Dodatno ste pojasnili da vraćena vozila nisu bila registrirana u MUP-u i korištena. Prema čl. 5. st. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) predmet oporezivanja su motorna vozila na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Nadalje, prema čl. 7. st. 1. t. 1. obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz čl. 5. st. 1. ovoga Zakona nastaje kad proizvođač ili trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu ovog Zakona. Članak 21. st. 1. Zakona propisuje pored ostalog, da je trgovac obvezan na temelju evidencija iz čl. 20. st. 1. ovoga Zakona sastavljati i carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu dostavljati mjesečno izvješće koje će sadržavati podatke o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi, razini emisija ispušnih plinova te iznosu obračunatog i ...