Navodite da je tvrtka „I. a.“ d.o.o. opunomoćenik za podnošenje mjesečnih izvješća o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila za tvrtke „I. a.“ d.o.o. i „C. a.“ d.o.o. iz Zadra i da je greškom podneseno mjesečno izvješće za veljaču 2017. na tvrtku „I. a.“ d.o.o. umjesto na tvrtku „C. a.“ d.o.o. Pitate kako možete stornirati pogrešno poslani obrazac i dobiti povrat krivo uplaćenih sredstava. Vezano za pogrešno podneseni obrazac mjesečnog izvješća o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila (Obrazac MI-MV), upućujemo Vas da nadležnom carinskom uredu podnesete pisani zahtjev za brisanjem obrasca u kojem ćete sažeto obrazložiti razlog. Uz zahtjev za brisanjem obrasca trebate priložiti ispis potvrde pogrešno podnesenog obrasca putem aplikacije e-Trošarine. Nadležni carinski ured će po zaprimanju zahtjeva postupiti sukladno uputi Carinske uprave, Središnjeg ureda: Kl: 410-01/14-01/87, URBROJ: 513-02-1710/1-14-2 od 5. prosinca 2014. (link). Vezano za povrat, predlažemo da uz sažeti pisani zahtjev od područnog carinskog ureda putem nadležnog carinskog ureda zatražite povrat pogrešno uplaćenih novčanih sredstava ili da ...