Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje!   Konzultantsko društvo iz Zagreba postavilo je upit vezano za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Naime, klijent konzultantskog društva, austrijski državljanin, bio je u razdoblju od 2006. do 31. svibnja 2009. godine izaslan u hrvatsko društvo od strane svog inozemnog poslodavca sa  sjedištem u Austriji, i u tom razdoblju ostvarivao je dohodak koji mu je isplaćivan od strane  inozemnog poslodavca s kojim je imao sklopljen ugovor o radu. Tijekom razdoblja izaslanja u Republici Hrvatskoj su uplaćivani predujmovi poreza i prireza na dohodak ostvaren za rad u Republici Hrvatskoj iz razloga što je porezni obveznik u godinama izaslanja (osim godine u kojoj završava izaslanje) u Hrvatskoj boravio duže od 183 dana u svakoj pojedinačnoj kalendarskoj godini te je stoga njegov dohodak podlijegao oporezivanju u Republici Hrvatskoj sukladno članku 15. Ugovora. S obzirom na središte životnih interesa koje je u Republici Austriji, porezni obveznik je u razdoblju izaslanja sukladno članku 4. Ugovora ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.