Suglasni smo s odgovorom koji ste dali poreznom obvezniku OPTIMUS, obrtu za računovodstvene usluge iz Rijeke, po kojemu se video kazete mogu smatrati sitnim inventarom i otpisivati jednokratno. U svezi s upitom poreznog obveznika OPTIMUS iz Rijeke, kako knjižiti i otpisivati video kazete - pojedinačne vrijednosti od 200,00 kuna i s rokom uporabe najduže 3 godine koje su nabavljene od izdavača (BLITZ film i video distribucija d.o.o., Zagreb) prema ugovoru o ustupanju prava na iskorištavanje videoigrama putem iznajmljivanja za kućnu upotrebu (nadalje Ugovor) mišljenja smo: Prema odredbama čl. 24. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da su za utvrđivanje porezne osnovice mjerodavne poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu te financijska izvješća koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, račun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne određuju drugačije. Zakonom o računovodstvu propisana je obvezna primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda - MRS-ova. Iz odredbi priloženoga Ugovora dalo bi se zaključiti da se radi o pravima po licencijskom ugovoru za filmove, video zapise i slično, koja bi predstavljala vrstu nematerijalne imovine za koju su računovodstvena postupanja uređena zasebnim međunarodnim računovodstvenim standardom, MRS-om ...