Gradski dječji vrtić obratio se upitom Središnjem uredu Porezne uprave u vezi poreznog tretmana dodatnih odgojno obrazovnih programa. U upitu se navodi da dječji vrtić provodi osim redovitog odgojno obrazovnog programa dodatne odgojno obrazovne programe kao što su engleski, sportski, eko, folklor i slično koji se dodatno plaćaju. Prema navodima u upitu spomenute programe provode radnici dječjeg vrtića u prostorijama vrtića u redovno radno vrijeme i to za djecu koja su korisnici vrtića. U upitu se navodi da su takvi programi verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje je li dječji vrtić oslobođen plaćanja PDV-a.   U vezi navedenog Središnji ured Porezne uprave se očitovao a dio prikazujemo u nastavku:   ..."U skladu s navedenim, mišljenja smo da se usluge dodatnih odgojno obrazovnih programa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, a koje dječji vrtić koji nije trgovačko društvo dodatno naplaćuje mogu smatrati uslugama koje su sukladno članku 39. stavku 1. točki i) Zakona o PDV-u i članku 58. stavku 1. Pravilnika o PDV-u oslobođene plaćanja PDV-a."       Ovo mišljenje naši pretplatnici u cijelosti mogu vidjeti