Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, o oslobođenju od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 113/97., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Shodno citiranom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu, da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet), nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Pravo na navedeno oslobođenje dokazuju dokumentacijom o nabavi vozila iz kojih je vidljivo da pri nabavi nisu platile carinu a niti porez na dodanu vrijednost (porez na promet) u cijelosti.

...