Poseban postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radio i TV emitiranja te elektronički obavljene usluge


Direktivom  Vijeća  2008/8/EZ-a  od  12.  veljače  2008.  koja  mijenja  i  dopunjuje  Direktivu  Vijeća 2006/112/EZ-a (PDV Direktiva) u vezi mjesta obavljanja usluga propisano je, između ostalog, da se od 1. siječnja 2015. telekomunikacijske usluge, usluge radio i TV emitiranja te elektronički obavljene usluge oporezuju u državi članici krajnjeg korisnika.

Što je Mini One Stop Shop (MOSS)?

Program oporezivanja usluga na jednom mjestu stupio je na snagu 1. siječnja 2015. i omogućuje  poreznim obveznicima koji isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici u državama članicama u kojima nemaju poslovni nastan da prijave pripadajući PDV za te isporuke putem internetskog portala u državi članici u kojoj su identificirani. Ovaj je program izborni i predstavlja mjeru pojednostavljenja nastavno na promjenu pravila o mjestu isporuke za potrebe PDV-a , u smislu da se isporuka odvija u državi članici kupca, a ne u državi članici isporučitelja.

Prednosti

Ovim programom omogućava se poreznim obveznicima da izbjegnu registraciju u svakoj državi članici ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.