Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja objavljena je u Narodnim novinama br. 71/16., stupa na snagu 1. rujna 2016. Ovom Metodologijom za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja određuje se način izračuna jediničnih cijena za obračun električne energije uravnoteženja bilančnim grupama u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja i drugom (godišnjem) obračunu odstupanja. Ovom Metodologijom određuje se i način:
– izračuna referentnih cijena odstupanja,
– izračuna tolerancijskog praga za svaki obračunski interval za svaku bilančnu grupu,
– određivanja dva dijela jedinične cijene u mjesečnom obračunu odstupanja, jednog dijela koji je jednak za sva odstupanja istog predznaka u obračunskom intervalu i drugog kojim se potiče kvalitetno planiranje,
– izračuna iznosa koji se reflektira na određivanje cijena u mjesečnom obračunu odstupanja te
– izvješćivanja i nadzora nad primjenom ove Metodologije. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.