Mišljenja.hr

Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete robe

Datum objave: 06.12.2000., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/00-01/237

U skladu s odredbama članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) vlastita potrošnja je predmet oporezivanja, a utvrđivanje vlastite potrošnje propisano je odredbama članka 25. Pravilnika o PDV-u. U skladu s odredbama stavka 2. istog članka vlastitom potrošnjom koja podliježe oporezivanju smatraju se manjkovi dobara za koje se ne tereti odgovorna osoba poreznog obveznika, osim kala, rastepa, kvara i loma, a najviše do visine ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak