Dostavili ste upit o tome smatra li se lučka uprava obveznikom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u dijelu pružanja lučkih usluga (struja, voda, privez, odvez) i usluga škvera (dizanje i spuštanje brodova u more), za koje niti jedan poslovni subjekt nije iskazao interes dostavom zahtjeva za koncesiju. U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. Porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda. Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima sukladno članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju se poreznim obveznicima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ...