Zaprimili smo upit vezan uz pitanje da li se prilikom kupoprodaje nekretnina te namještaja i opreme, porez na promet nekretnina obračunava na iznos kupoprodajne cijene samo za nekretninu ili za nekretninu i namještaj zajedno. Naime, u upitu se navodi kako kupoprodajna cijena nekretnine te kupoprodajna cijena namještaja i opreme čine dvije odvojene stavke ugovora i isplaćuju se na različite račune. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., Odluka USRH 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14., u nastavku: Zakon) osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine podrazumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze, a iznimno ako porezni obveznik nastanak porezne obveze ne prijavi ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku prijave odnosno saznanja poreznog tijela za nastanak porezne obveze, ali prema stanju nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao ...