Namjeravate obavljati kupoprodaju ulja tarifne oznake KN 2710 19 99 na način da je mjesto utovara jedna država članica, a mjesto istovara druga država članica dok se prijevoz vrši autocisternom kupca te se predmetno ulje ne bi kretalo kroz, niti u teritorij Republike Hrvatske. U vezi s time tražite pojašnjenje da li ste dužni slati obavijest o pošiljci Carinskoj upravi i da li sukladno Zakonu o obvezi čuvanja evidencija i pripadajuće dokumentacije u vezi poslovne transakcije ispunjavati i druge zakonske obveze. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda (alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije), a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 91.a st. 1. Zakona propisano je da energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3816 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Posebne mjere nadzora kretanja se odnose na komercijalni prijevoz u rasutom stanju energenta iz tarifnih oznaka ...