Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Kupnja tekućine namijenjene konzumiranju u elektroničkoj cigareti putem interneta

Datum objave: 28.11.2017, Klasa: 410-19/17-04/486, Carinska uprava

Smije li se naručiti odnosno kupiti preko Interneta teku­ćina namijenjena konzumiranju u elektroničkoj cigareti. Člankom 70. st. 2. t. 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 115/16.) propisano je da se predmetom opo­rezivanja smatraju proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstituti­ma za duhanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilosi, ostali duhan za pušenje i sitno rezani duhana za savijanje cigareta) i sadrže tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti, neovisno o tome sadrži li nikotin ili ne ("e-tekućina"). Elektroničke cigarete, spremnici za ponovno punjenje i ulošci za jednokratnu uporabu nisu predmet zabrane sukladno čl. 23. st. 7. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (Narodne novine br. 45/17.), iz koje odredbe proizlazi da možete za osobne potrebe putem Interneta naručiti i kupiti spomenute proizvode. S tim u vezi smatramo potrebnim ukazati da tumače­nje odredbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda nije u nadležnosti Ministarstva fi­nancija Carinske uprave, iz kog razloga Vas upućujemo da nadležno mišljenje o mogućnosti kupovine tekućine namijenjene konzumiranju u elektroničkoj cigareti preko Interneta zatražite od Ministarstva zdravstva.

...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice