Navodite da kao rent a car tvrtka namjeravate na hrvatskom tržištu od trgovaca rabljenim motornim vozilima nabavljati za daljnju prodaju rabljene automobile na koje je plaćen posebni porez na motorna vozila, nadalje Vas zanima trebali li se slijedom toga upisati u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima te isto tako nam postavljate pitanje smijete li tako nabavljena vozila prodavati bez obračuna PDV-a na PPMV jer bi PPMV na računu bio iskazan kao prolazna stavka. Prema čl. 4. st. 1. t. f Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku na koja nije obračunat i plaćen posebni porez ili takva motorna vozila nabavljena u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 19. st. 1. Zakona proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja uređenog ovim Zakonom podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila. Kako prema opisanom ...