Navodite da namjeravate kupiti osobni automobil na kojem su diplomatske tablice i da će vlasniku automobila (korisniku oslobođenja) u trenutku kupnje proteći tri godine od dana prve registracije u Republici Hrvatskoj te pitate koja davanja imate Vi kao kupac osim poreza na prijenos vlasništva. Vi kao kupac osobnog automobila u opisanoj situaciji nemate nikakvih obveza prema Carinskoj upravi kao što nema niti vlasnik osobnog automobila koji je korisnik oslobođenja ukoliko će osobni automobil otuđiti nakon tri godine od datuma prve registracije u Republici Hrvatskoj. Vezano za obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila (5%) upućujemo Vas na Poreznu upravu budući je isto u njihovoj nadležnosti.

...