Navodite da kao vlasnici obrta, odnosno poduzeća registriranih za obavljanje djelatnosti vezanih za otkup, zbrinjavanje te prodaju rabljenih rezervnih dijelova za osobna motorna vozila dobivate ponude od poduzeća ali i od fizičkih osoba iz drugih država članica EU, za otkup vozila koja nisu za registraciju nego isključivo za rastavljanje u dijelove. Dalje navodite da su česti slučajevi da se osobama iz država članica EU motorno vozilo pokvari te im popravak ili odvoz u zemlju stanovanja nije isplativ. U nastavku pitate smijete li otkupiti takvo vozilo te je li dovoljno da na računu bude napomena da je vozilo isključivo za dijelove i nije za registraciju, te treba li još koji dokument osim odjavljene knjižice vozila u nadležnoj instituciji zemlje članice. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 5. Zakona predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Vozilo i njegovi dijelovi, koje nije u voznom stanju i koje se unosi u RH bez namjere registriranja i/ili uporabe na cestama ...