Porezna uprava je na svojim Internet stranicama objavila donošenje Naputka o kriterijima za restrukturiranje poreznog duga u skraćenom postupku predstečajne nagodbe. Taj naputak stupio je na snagua 29. siječnja 2013. godine, a može se preuzeti klikom miša ovdje.   ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.