Zakon o porezu na dobit čl. 2., st. 4. propisuje kriterije prema kojima fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi s oporezivanja porezom na dohodak u sustav oporezivanja porezom na dobit te postaje obveznikom vođenja poslovnih knjiga prema Zakonu o računovodstvu i primjene dvostavnog knjigovodstva. Kriteriji za promjenu načina oporezivanja su zadovoljeni ako:
1. je u prethodnom poreznom razdoblju (2015.) ostvaren ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna;
ili 
2. su ispunjava dva od slijedeća tri uvjeta:
a) u prethodnom poreznom razdoblju (2015.) je ostvaren dohodak veći od 400.000,00 kuna
b) dugotrajna imovina je u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna (knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2015.)
c) u prethodnom poreznom razdoblju (2015.) prosječno je bilo zaposleno više od 15 radnika (stanja radnika na kraju svakog mjeseca se zbrajaju, a taj zbroj se dijeli s brojem mjeseci poslovanja). Obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema Zakonu o računovodstvu za fizičku osobu „obrtnika dobitaša“ prestaje završetkom poslovne godine za koju Porezna uprava o tome donese rješenje, ali ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.