Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti Zagreb, postavilo je upit jesu li, kao ustanova koja se financira na temelju Uredbe o financiranju rada vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, obveznik poreza na dodanu vrijednost. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 2., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95 do 73/00.) poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Člankom 6., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano čl. 22., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Iz spisa predmeta razvidno je da je pravna osoba, Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti, osnovana prema odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine br.68/01.) i registrirana kao ustanova, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu. Financiranje Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti propisano je Uredbom o financiranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti ...