Mišljenja.hr

Kriterij za poduzetnika - obveznika PDV-a koji obavlja poduzetničku djelatnost

Datum objave: 25.09.2002., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-01/351

Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti Zagreb, postavilo je upit jesu li, kao ustanova koja se financira na temelju Uredbe o financiranju rada vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, obveznik poreza na dodanu vrijednost. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbi čl. 2., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95 do 73/00.) poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osob..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak