Pojašnjenje vezano za kretanje trošarinskih proizvoda energenata iz šifre E300, E480, E490, E700 i E800 (ostali energenti iz čl. 85. Zakona za koje nije propisana visina trošarine u čl. 84. st. 3. Zakona) za koje imate odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i unosite ih u Republiku Hrvatsku iz EU te navodite primjer, da kupujete u Nizozemskoj u cisterni energent iz šifre E480 i unos pratite kroz Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS i odmah kompletnu količinu prodajete u sustavu odgode plaćanja trošarine u Umag kupcu uz izjavu da će energente koristiti za druge namjene a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i pitate da li cisterna fizički treba prvo doći u Vaše trošarinsko skladište u Samobor i da li ju trebate istočiti u rezervoar i ponovno utočiti i tek onda uputiti kupcu u Umag ili možete samo papirnato kompjuterski zatvoriti kretanje a robu direktno uputiti na istovar u Umag bez da fizički dođe u Vaše trošarinsko skladište, u nastavku odgovaramo. Člankom 13. st. 5. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) propisano ...