Navodite da namjeravate unositi trošarinski proizvod (pivo) iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku. Predmetni trošarinski proizvod namjeravate unositi sa plaćenom trošarinom tj. puštenog u potrošnju, te tražite pojašnjenje vezano uz zakonito postupanje prilikom opisanog unosa piva iz Republike Slovenije u Republiku Hrvatsku. Nadalje, postavljate pitanje o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića u Republici Hrvatskoj. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda: alkohola i alkoholnih pića (u koje ubrajamo i pivo), duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Temeljne odredbe koje se odnose na kretanje trošarinskih proizvoda, na teritoriju Republike Hrvatske (u sustavu odgode plaćanja trošarine) kao i između država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), sadržane su u odredbama Glave III. citiranog Zakona. Sukladno Zakonu o trošarinama, koji je u potpunosti usklađen s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva, kretanje trošarinskih proizvoda unutar Europske unije odnosno između država članica može se odvijati na dva načina: u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu EMCS sustava pri tome uključujući i kretanja preko trećih država ili trećih teritorija (čl. 9. i 10 ...