Nabavljate kemikalije i reagense od kojih neki sadrže potpuno denaturirani alkohol i pušteni su u potrošnju u drugoj državi članici. S time u vezi postavljate pitanje je li primitak takvih proizvoda potrebno prijavljivati putem obrasca O-PP - Obavijest o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici. Sukladno čl. 61. st. 1. t. 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) trošarina na alkohol ne plaća se "na denaturirani alkohol pod kojim se smatra alkohol koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (Sl. list L 288, 23. 11. 1993., str. 12.)." Prema odredbi čl. 19. st. 10. Zakona o trošarinama, kretanje potpuno denaturiranog alkohola između Republike Hrvatske i drugih država članica dozvoljeno je samo uz PPTD. Ukoliko se u vašem upitu radi o primitku proizvoda u kojima je dijelom sadržan potpuno denaturirani alkohol za koji je preduvjet da je potpuno denaturiran prema ...