U vezi vaših pitanja o mogućnosti korištenja osobnog automobila s američkom registracijom u RH, kako od strane vlasnika američkog državljanina, tako i od strane njegovog brata prilikom posjete Republici Hrvatskoj, obavještavamo vas o sljedećem:

Sukladno međunarodnoj konvenciji o privremenom uvozu (Narodne novine – Međ. ug., br. 16/98.) i hrvatskim carinskim propisima (članak 265. Uredbe za provedbu Carinskog zakona – Narodne novine br. 161/03. – 70/08.), vozilom stranih registracijskih oznaka, može u Hrvatskoj upravljati isključivo strani državljanin s boravištem u zemlji registracije ili drugi strani državljanin, koji ima boravište u nekoj trećoj zemlji, i to ne duže od 183 dana u jednoj kalendarskoj godini, nakon čega odnosno vozilo mora napustiti carinsko područje.

Hrvatski ili strani državljanin koji ima uobičajeno mjesto boravka u Republici Hrvatskoj (što prema spomenutim propisima podrazumijeva boravak u RH od 183 dana u godini), ne smije koristiti vozilo stranih registracijskih oznaka u RH, neovisno što eventualno posjeduje vozačku dozvolu zemlje registracije. U suprotnome čini teži carinski prekršaj izbjegavanja carinskog nadzora, što u konačnici, osim prekršajne kazne, može uključivati i primjenu zaštitne mjere oduzimanja vozila kao predmeta prekršaja.

Hrvatski državljanin, koji je zaposlen u Hrvatskoj ...