Upit vezano za mogućnost korištenja motornog vozila od strane fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici EU (Češka Republike), a vozilo je u vlasništvu istog poslodavca. Ako ste zaposleni kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu Vašeg poslodavca koji Vam je dao motorno vozilo na korištenje, možete carinskom uredu nadležnom prema Vašem prebivalištu podnijeti zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza u dva primjerka na Obrascu 4 koji je tiskan u Prilogu 4 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/16., 152/14. i 31/15.). Zahtjev ste dužni podnijeti najkasnije u roku od 5 dana od dana prvog unosa motornog vozila na područje Republike Hrvatske. Ako to ne učinite u tom roku, carinski ured će obračunati posebni porez kao da ste vozilo prijavili radi registracije u RH, a također će protiv Vas biti pokrenut prekršajni postupak. Vozilo isto tako može biti privremeno oduzeto dok ne platite utvrđeni iznos posebnog poreza, odnosno trajno oduzeto ako taj iznos ne uplatite u roku od 15 dana od primitka poreznog rješenja carinskog ...