Mišljenje vezano na mogućnost korištenja službenog motornog vozila u Republici Hrvatskoj registriranog u Austriji koje je u vlasništvu vašeg poslodavca čije je sjedište u Beču i koji nema registrirano predstavništvo u RH te navodite da ste državljanin Republike Srbije i da ste zaposleni u RH gdje imate radnu i boravišnu dozvolu a da ćete u RH privremeno boraviti u trajanju od pet godina i da posjedujete hrvatsku vozačku dozvolu izdanu u 2015. godini. Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ne može koristiti motorno vozilo na cesti u Republici Hrvatskoj na koje nije na propisan način obračunat i plaćen posebni porez na motorna vozila sukladno odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) odnosno motorno vozilo koje je registrirano u drugoj državi članici Europske unije. Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze ...