Korištenje jednog vozila marke PEUGEOT Traveller s brojem šasije VF3VEAHXHGZ015888 francuske registarske oznake EB-429-LS za vrijeme trajanja ATP turnira u Umagu u razdoblju 6. – 29. srpnja 2016. u svrhu promocije novog vozila za njegovo pretpremijerno predstavljanje. Člankom 14.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 116/14. i 31/15.) propisano je da: "Ako trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza." S obzirom na Vaš zahtjev u kojem prilažete Ugovor o sponzorstvu i popis osoba koje će koristiti konkretno vozilo, smatramo da su ispunjeni  uvjeti iz čl. 14.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, odnosno da se vozilo može koristiti u produženom razdoblju od 24 dana. S tim u vezi ukazujemo na sljedeće obveze tijekom promotivnog korištenja: a) vozilo ne smije ...