Zahtjevom za korištenjem sedam vozila marke BMW austrijskih registarskih oznaka na području Istarske županije u razdoblju od 2. svibnja do 15. listopada 2016., konkretno u sklopu ponude hotela Monte Mulini, Lone, Kempinski, Melia Coral te hotela Parentium, a prema čl. 14.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.). Gore spomenutim člankom Pravilnika propisano je da: "Ako trgovci radi promotivnih razloga žele na području Republike Hrvatske koristiti motorna vozila registrirana u drugoj državi članici Europske unije, obvezni su o tome prethodno obavijestiti Carinsku upravu i u obavijesti navesti motorna vozila s brojem šasije, mjesto i okvirno vrijeme korištenja koje ne može biti duže od 18 dana, a iznimno se može produžiti, čime se smatra da su ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja posebnog poreza." S obzirom na Vaš zahtjev u kojem je detaljno opisan način i svrha promotivnog korištenja predmetnih vozila, smatramo da su ispunjeni uvjeti iz čl. 14.a Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, odnosno da se vozila mogu koristiti u produženom razdoblju od pet i pol mjeseci. S tim u vezi ukazujemo na sljedeće obveze tijekom ...